Hogstmaskin

Vi vil med dette få gi deg et tilbud på vår bytteordning for sverd og kjeder.

Vi kan tilby en bytteordning som i korte trekk fungerer slik:
Vi gjør avtale med ditt firma om typen av sverd og lengde på kjeder.
Ditt firma får låne av oss passende kryssfinerkasser til henholdsvis kjeder og sverd.
Du får så tilsendt ei eventuelt to kasser inneholdende de antall kjeder og eller sverd som vi på forhand er blitt enige om.
Når du har slitt ut innholdet i ei kasse, returneres den til TO Salg & Service AS og vi renoverer det som er lønnsomt å renovere, kompletterer kassa opp til det antallet som vi er blitt enige med deg om, og sender så denne tilbake til ditt firma.

På denne måten vil du til enhver tid ha ei kasse med nytt/renovert hos deg og ei kasse til renovering hos oss.

TO Salg & Service AS har drevet med sliping og renovering siden 1999 og har opparbeidet seg stor erfaring på feltet.