Om oss

TO Salg & Service AS er hovedimportør av Oregon utstyr for det profesjonelle skogsentreprenørmarkedet.

  • Vi importerer og selger merkefarger til hogstmaskiner.
  • Vi selger og sliper sagkjeder til hogstmaskiner, vedmaskiner og motorsager.
  • Vi driver nettbutikk.
  • Vi selger og renoverer sverd for hogstmaskiner og vedmaskiner.
  • Vi sliper borekroner for anleggsbransjen.
  • Vi prosjekterer og legger komplett undervarmesystem for kunstgressbaner


Historie

Firmaets historie går tilbake til 1994. 
Firmaet som da het ALTO Miljø AS startet med produksjon av kompostbeholdere i resirkulert plast for levering til husholdninger og kommuner.

I 1998 byttet firmaet navn til Agder Miljø AS og inngikk et samarbeid med Agder Renovasjon DA om kompostering av husholdningsavfall samt sortering, pressing og behandling av innsamlet papp, papir og plast. 
Året etter i 1999 startet firmaet opp med slipeverksted og det har vært en del av aktiviteten i firmaet siden da.
I 2005 begynte så firmaet Agder Miljø AS med produksjon av flis til forbrenning og kompostering. Dette er  i dag blitt hovedbeskjeftigelsen i firmaetAgder Miljø AS.
I 2008 ble så slipeavdelingen og det mekaniske verkstedet til Agder Miljø AS skilt ut som eget firma og flyttet inn i nytt bygg på Blakstadheia Industriområde i Froland Kommune utenfor Arendal.

Firmaet heter i dag TO Salg & Service AS og har i dag vel 120 hogstlag rundt i Norge som sine kunder.

Firmanavn : TO Salg og Service AS
Daglig leder : Torbjørn Oveland
Org nummer: 971 506 857

Kontaktinformasjon :
Adresse : Bjørumsvegen 38
Postnummer : 4820
Poststed : Froland
Fylke : Aust-Agder
Land : Norge
Telefon : +47-37 03 77 00
Mobil : +47-481 12 345
Telefax: +47 -37 03 77 01
​Epost: hilde@tosalg.no