Sagkjede

Sliping av sagkjeder
 

Vår bytteordning for motorsager

Har du noen gang holdt på med rydding eller vedhogst og så kommet bort i en stein eller ned i jord eller grus slik at kjedet ble ubrukelig? 

Trøsten er ut du i så fall ikke er alene om å oppleve dette, men det er tvert imot svært vanelig både hos profesjonelle og amatører. 

Da har vi en enkel løsning for deg som i sin enkelhet fungerer slik: 

Du bestiller 3 stk motorsagkjeder av oss som vi sender til deg i posten.
Når 2 av dem er blitt så sløve at de ikke er brukelige til å skjære med så sender du disse to tilbake til oss.
Vi sliper opp disse kjedene for deg eller dersom det viser seg at ett eller begge kjedene er blitt for slitt til å slipes opp mer så bytter vi dem med nye.
Etter at de returnerte kjedene er bearbeidet på vårt verksted sendes de tilbake til deg i posten. Da vi har en meget god avtale med posten vil transportkostnaden her bli liten.
Det som du betaler for denne servicen er vår slipepris for motorsagkjeder og nypris for de kjedene som eventuelt måtte kasseres.
På denne måten vil du alltid ha skarpe kjeder til din motorsag når du måtte trenge det. 

TO Salg & Service AS har drevet med sliping og renovering siden 1999 og har opparbeidet seg stor erfaring på feltet.